Hockey and Ice Skating international community Ankara Foreigners

Hockey and Ice Skating πŸ’ β›Έ πŸ₯Œ πŸ›·

Hockey and Ice Skating πŸ’ β›Έ πŸ₯Œ πŸ›·

Time to shake the body and move it move it πŸ˜„πŸ€©βš½πŸ‰πŸˆπŸπŸ€ΈπŸ’πŸƒπŸΎπŸ₯πŸˆπŸ“πŸ€Ύβ€πŸ₯ŽπŸ€πŸ‘πŸ’πŸ₯πŸ€½

In Sport Session we will try different sports together and enjoy playing it

This time let’s try Hockey and Ice Skating β›Έ πŸ₯Œ πŸ›· 🎿 ⛷️ πŸ‚
You can try workshop or do free skating in the huge saloon

Thursday 29th of February, 21:00, from 20:00 we can meet and have a coffee, the place is in an hour distance from city center
(Exact time and place will be shared with registered group)

Fee πŸ’Έ : 200β‚Ί, huge saloon exclusively rented just for us

Hockey Workshop byΒ @gizemtuzgen91Β (Turkish National Team Player πŸ‡ΉπŸ‡·πŸ’)
Ice Skating Workshop byΒ @nihaleeren

Don’t miss an unforgettable day with our international community!

For more information please check click here and our intagram page.

Click to send a message through Whatsapp

 

 

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *